• DE HENEHOEVE GALLERY

RUMBLE and SILENCE. HENCK van DIJCK


"RUMBLE and SILENCE" voorkant Henck van Dijck, 2020, multiple, 2 x opl. 20 (rood/groen)"RUMBLE and SILENCE"

Zoals eerder gezegd heeft het werk "Rumble and Silence" tijdens de met Pasen bij Anne en Herman in Heks (BE) geplande tentoonstelling door de "Corona-lockdown" niet het licht mogen zien. En vandaar dat ik deze “paasboodschap” op FB plaatste.

In feite is “Rumble and Silence” een stil muziekstuk, een compositie. Uitgevoerd met drie krukken, een draagbalk en touwtje. Heel basic en simpel allemaal en binnen het voor 'n beeldhouwer belangrijke "ruimtelijke sculpturale veld", alhoewel hier nogal wat dimensies doorkruist worden. De aan de achterzijde verborgen cirkel is magisch en verbergt in z'n eigen werkelijkheid het mooiste symbool wat er is. Twee gelijke driehoeken, staand en hangend, om-en-om verdeeld over 6 punten, i.c. de straal. De gebruikte materialen zijn in alle eenvoud en rijkdom terug te voeren op de mens. Dit beeld heb ik met Pasen voor het voetlicht willen brengen; het spel, niet het oordeel. De steen die wegrolt, de balk en splinter, zo boven zo beneden, vóór- en achterkant, het hele verhaal, Rumble and Silence, Pasen 2020.

Er zit 'n aspect van spektakel in, 'n krachttoer, van hoe bijv. de individuele krukken staan in deze artificiële boven- en onderwereld, én wie de echte krachtpatser is “in dit symboliek verhaal”? De opstelling toont ook enige verwantschap met de I Tjing, het boek der verandering; de sterke en zwakke lijnen en de tweeledige werking van (en tussen) trigrammen en een hexagram verdeling. Deze uitkomst zou dan nr. 64 Wéi Tji / "Voor de Voleinding" zijn. De volheid is hier de draad die geregen via de achterzijde van het werk een cirkel wordt. De kortst aaneengesloten weg tussen de 6 punten van een davidster. Het is, naast symbool, in deze combinatie een stukje visuele acrobatiek en Griekse mythologie in één, als 'n Atlas die de wereld draagt; Rumble and Silence!

Voor mijzelf is zoiets te maken ‘n avontuur, maar ook een eer om dit gaandeweg -zonder plan- te mogen ontdekken, juist nu in deze hectische Corona-tijd. Dit werk verwijst m.i. samengevat naar het grote NU van deze tijd. Dit nr. 64 "Voor de Voleinding" is dan ook het laatste Chinese teken binnen de I Tjing. En dan begint alles weer van voren af aan, het einde der tijden en óp naar 'n nieuw begin!

Ik heb overigens altijd beweerd dat symbolen en symboliek goddelijk zijn, voor “de goede verstaander" uiteraard. Het is een interactie tussen beeld en mens; volg het intuïtieve pad wat voor je ligt en lees de tekens onderweg, alles valt dan samen; Rumble and Silence!

Tot slot, de gerelateerde eerdere “Mindsettings” waarbinnen dit avontuur valt zijn van circa 10 jaar terug en hieronder mede afgebeeld; werken als“Taking Time” en “Tableau voor de Geit - t.z.t.” kunnen gecombineerd als een installatie worden gezien.

Henck van Dijck, 17 april 2020

Afbeeldingen (4): "RUMBLE and SILENCE" voor- en achterkant (1 en 2) Henck van Dijck, 2020, multiple, 2 x opl. 20 (rood/groen)

Uitgave voor de (verschoven) tentoonstelling "FAKE" Boris Becker / Henck van Dijck plaats: Henehoeve Gallery, Henestraat 12, 3870 Heks, Belgium

Mindsetting:“Taking Time” HvD, 2010 (3) Mindsetting:“Tableau voor de Geit - TZT” HvD, 2009 (4)

"RUMBLE and SILENCE" achterkant Henck van Dijck, 2020, multiple, 2 x opl. 20 (rood/groen)59 weergaven0 opmerkingen